Den 1 januari 2015 höjdes fordonsskatten i Sverige. Denna höjningen gäller för personbilar, husbilar, lätta lastbilar, lätta bussar och även bussar, motorcyklar, traktorer, motorredskap, släpvagnar och tunga terrängvagnar.

För bilar som är från fordonsår 2006 eller senare samt de bilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005 påverkas skattehöjningen utefter hur mycket koldioxid fordonet släpper ut. Fordonsåret är det året som bestämmer fordonets ålder, vilket innefattar årsmodell, tillverkningsår eller året som fordonet togs i trafik första gången.

För de fordon som inte uppfyller dessa krav utgår man istället från fordonets vikt när man bedömer hur mycket skatt som ska betalas. Skatten kan även påverkas av vilken hemkommun man är folkbokförd i, antal axlar på fordonet, kopplingsanordningen samt användningssättet.

Anledningen till höjningen av denna fordonsskatt är motiverat av riksdagen 2014 genom att man vill ”ytterligare öka andelen fordon med låga koldioxidutsläpp”. I praktiken innebär detta att skatten går till att skattesubventionera personer som köper nya eldrivna bilar.

Skatten består av ett grundbelopp motsvarande 360 kronor per år. Koldioxidbeloppet är 22 kronor per gram koldioxidutsläpp över 111 gram per kilometer vid blandad körning. För de fordon som har utrustats med att drivas med bränsleblandning som främst består av alkohol, alternativt helt eller delvis annan gas än motorgas, ligger koldioxidbeloppet på 11 kronor per gram koldioxid som fordonet vid varierad körning släpper ut per kilometer över 111 gram. Till detta räknas till exempel etanol och metangas.

Bestämmelserna finns att läsa i vägtrafikskattelagen 2006:227 VSL, lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt 2006:228 LSBF, samt vägtrafikskatteförordningen 2006:242 VSF.