Bilsport & MC bilförsäkring för entusiastbilHobbyfordon och veteranfordon räknas som entusiastfordon. Ett veteranfordon är ett fordon av vilket slag som helst från årsmodell 1950 och äldre medan ett fordon räknas som hobbyfordon om det är minst trettio år gammalt, är en person bil, motorcykel eller lätt lastbil. Sådana fordon i yrkesmässig trafik klassas dock inte som hobbyfordon.

För att få sin entusiastbil helförsäkrad hos Bilsport & MC behöver man inte vara medlem i någon klubb eller organisation. Villkoren för att få sin entusiastförsäkring är att bilen inte är en Offroadbil eller ett husbilsinrett fordon, bilen ska vara av årsmodell 1995 eller äldre samt användas som hobbybil, den måste förvaras i ett garage på hemorten där max 7 andra bilar står under nattetid, den får köras max 1000 mil per år, den får köras utomlands max 6 veckor per år, den ska vara utrustad med brandsläckare och den får inte vara varken din huvudsakliga bruksbil eller ”andrabil”. Försäkringen gäller inte heller om/när bilen körs på motorbana. Vissa bilar, exempelvis dem som är mer eller mindre modifierade för banbruk, erbjuder sig Bilsport & MC endast trafikförsäkring för.

När man helförsäkrar sin entusiastbil så ingår trafikförsäkring (vilket det är lag på att ha), brandskada, stöld, rättskydd, räddning, glasskada och vagnskada. Om man bestämmer sig för att försäkra sin entusiastbil med Helförsäkring+ så ingår även hyrbilsförsäkring, utökat tillbehörsskydd och utökad lackersättning som ersätter tillbehör i bilen och lackering upp till 80 000 kr.

Trafikförsäkringen ersätter skador på föraren och skador på annans egendom. Den gäller dock inte för skador på ens egen bil eller skador på egendom som man transporterar i bilen. Ersättning för brandskador gäller inte bara bränder utan också skador orsakat av explosion, åsknedslag och brand på elektriska kablar genom kortslutning. Vid stöld får man inte bara ersättning om ens fordon blivit stulet utan även om någon har försökt stjäla det. Rättskyddet täcker kostnaderna för tvist vid exempelvis köp, försäljning, trafikskada eller reparation av fordon. Ersättning för räddning gäller transport av föraren, passageraren/passagerarna och fordonet om fordonet skadats, stulits eller råkat ut för driftstopp. Vid glasskador ersätter försäkringen vindskiva, vindruta, strålkastarglas som genombrutits samt kåpglas som genombrutits eller spruckit. Ersättning för vagnskada ersätter skador som gjorts på sin egen bil.

Om bilen skulle utsättas för skada måste man ju vanligtvis betala en självrisk, vilket innebär att man får betala en del av skadekostnaden själv, men i Bilsport & MC:s entusiastförsäkring behöver man inte betala självrisk om man krockar med vilt samt vid reparation av glas. Man behöver endast betala självrisk vid trafikolyckor (1000 kr), brandskador (1000 kr), stöld (2000 kr), rättskydd (20 % av kostnaden, minst 1000 kr), räddning (1000 kr), glasskador (35 % av kostnaden, minst 1000 kr), vagnskada (3000 kr) samt utökat tillbehörsskydd och utökad lackersättning där självrisken beror på skadehändelse.