Sjӓlva namnet antyder att det handlar om något alldeles speciellt- entusiastbilar. De inkluderar veteranbilar men ӓr inte begrӓnsat bara till det. Istӓllet så ingår ӓven det som kallas fӧr hobbyfordon, ett ganska vitt begrepp. Hӓr finner man både lӓtta lastbilar och motorcyklar, fӧrutom personbilar naturligtvis. Det alla har gemensamt ӓr att de ska vara minsta 30 år gamla, men inte tillverkade fӧre 1951. Fӧr entusiastbilar ӓr det speciella trafikregler och fӧrsӓkringsfӧrmåner som gӓller.

Entusiastbil

Ett kӓnnetecken på en entusiastbil som en del fӧrsӓkringsbolag insisterar på ӓr att den har ett kulturellt eller historiskt vӓrde för att kunna täckna entusiastförsäkring. Detta innebӓr att bilen inte behӧver vara allt fӧr gammal och speciell, utan att det viktigaste ӓr vilket vӓrde den anses ha. En del modeller av kӓnda bilmӓrken har blivit en kult, de tillverkas inte lӓngre och ӓr dӓrfӧr ӓnnu mer speciella. Så det går inte att dra alla ӧver en kam, utan man utvӓrderar varje individuell bil fӧr att se hur den ӓr unik.

Det finns flera klubbar fӧr de som ӓr aktiva med sina entusiastbilar, eller som helt enkelt tycker om dem. Hӓr kan man samlas och utbyta tankar och tips, kӧra runt på landsvӓgarna tillsammans och helt allmӓnt diskuter bilarna. Många gånger ӓr det också bӓsta stӓllet nӓr man sӧker efter reservdelar eller andra tillbehӧr till bilarna. Då och då anordnas det biltӓvlingar eller uppvisningar, då man kommer samman från olika delar av landet fӧr att umgås med likasinnade.

Entusiastbil

Ett av de stora nӧjen man har med en entusiastbil ӓr att fixa och skruva med den. Att steg fӧr steg få den i så gott som nytt skick. Det brukar vara en hel del underhåll med dessa bilar, de ӓr trots allt ganska gamla, men fӧr många ӓr det en del av charmen. Andra vӓljer en entusiastbil fӧr att fӧrsӓkringen och andra avgifter ӓr lӓgre på dem. Bilar som anvӓnds i yrkestrafik brukar inte få klassificeras som hobbyfordon, det sӓger sig sjӓlvt. Men vanliga personbilar kan anvӓndas i viss trafik, om man kan bevisa att man har en annan bil registrerad som bruksbil. Eftersom reglerna ӓndras ibland ӓr det alltid bӓst att kontrollera.

Entusiastbil

Att kӧra runt med en entusiastbil kan ge stor tillfredsstӓllelse, samt att tillbringa sin fritid med att mecka med den. En snygg bil som också fungerar vӓl ӓr en hӓrlig kӓnsla att ӓga. Det ӓr inte så konstigt att många kӧper och sӓljer sina entusiastbilar, samlar på dem och trӓffar andra som också har dessa bilar.