Bilförsäkringar kan delas upp i tre nivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Din bil måste enligt lag ha en trafikförsäkring. Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen. Endast om bilen är avställd slipper man kravet på trafikförsäkring. Om du vill kan du sedan teckna andra fordonsförsäkringar, som hel- eller halvförsäkring.

Det finns pengar att spara på att ha ett korrekt försäkringsskydd. Fel bilförsäkring kan stå bilägaren dyrt – eller kosta tusentals kronor varje månad helt i onödan. Prisskillnaden mellan trafik-, halv- och helförsäkring kan verka stor, men många bilägare missar vad som täcks av de olika försäkringarna – och glömmer att se över skyddet kontinuerligt.

Vem bör då välja en halvförsäkring?

Detta är givetvis en avvägning som varje bilägare måste göra men när du väljer försäkring för din bil kan du med fördel ta hänsyn till två faktorer, nämligen bilens ålder och värde. Köper du en ny bil har den ofta en vagnskadegaranti och då räcker det med att du tecknar en halvförsäkring eftersom skydd för vagnskador är det som skiljer hel- och halvförsäkring. Generellt kan man säga att om din bil är äldre än 10 år bör du fundera på om du kanske ska nöja dig med en halvförsäkring. I en halvförsäkring ingår utöver trafikförsäkringen normalt sett även följande delar; brand-, glas-, maskin-, räddnings-, rättskydds- och stöldförsäkring.

  • Brand– Täcker exempelvis brand i motorrummet vid kortslutning eller totalbrand vid bensinläckor.
  • Glas– Täcker skador på glas exempelvis vid stenskott.
  • Maskin– Ersätter skador på motor och elektronik upp till en viss ålder och eller viss körsträcka.
  • Räddning– Ger dig tillgång till bärgning om du råkar ut för en olycka under färden och gäller för både transport av förare, passagerare och själva fordonet.
  • Rättsskydd– Ger dig ett ekonomiskt skydd vid eventuell tvist.
  • Stöld– Täcker stöd av bilen och de skador som kan orsakas bilen i samband med detta. Biltillbehör, exempelvis bilstereon täcks också av detta. Andra lösa föremål i bilen täcks av hemförsäkringen.

Viktigt att notera är att vad som ingår i försäkringen kan variera något mellan olika försäkringsbolag. Notera att vissa av delarna kan ligga som tilläggsförsäkringar. Dessutom har försäkringsbolagen ofta olika självrisker på de olika delarna

Tänk på att en halvförsäkring inte täcker alla skador på din bil. Det är viktigt att känna till att en halvförsäkring ej täcker skador som din bil fått genom en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. För att få skydd för det behöver du en helförsäkring.

När det gäller bilförsäkring hör man ibland uttrycket Delkasko eller Delkaskoförsäkring. Delkasko är en försäkringsterm inom bilförsäkringar. Delkasko kallas de delar som ingår i halvförsäkringen (exklusive trafikförsäkring). Med delkasko försäkras normal utrustning som tillhör eller finns i eller på fordonet. I delkaskoförsäkringen ingår ofta momenten brandskada, glasskada, stöldskada, räddning, rättsskydd och maskin, men ersättningen kan variera hos olika bilförsäkringsbolag.

.