När det handlar om bilförsäkringar så delar man upp dessa i tre nivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Det är i Sverige lag på att alla motordrivna fordon måste vara trafikförsäkrade och det är alltid fordonets ägare som ska teckna försäkringen. Viktigt att tänka på är att försäkringen ska tecknas från och med den dag som fordonet tas i trafik. Är ditt fordon av någon anledning redan i trafik ska försäkring tecknas omedelbart. Om du vill kan du sedan teckna andra fordonsförsäkringar, som hel- eller halvförsäkring.

Vem bör då välja en helförsäkring?

Detta är givetvis en avvägning som varje bilägare måste göra. Ett generellt råd är att om bilen är nyare än 10 år är det klokt att välja helförsäkring. Är bilen äldre än 10 år kan en halvförsäkring vara fullt tillräcklig.

Värt att tänka på är att om du köper en ny bil har den ofta en så kallad vagnskadegaranti och då räcker det med att du tecknar en halvförsäkring eftersom skydd för vagnskador är det som skiljer hel- och halvförsäkring. Så ett första steg är att ta reda på om din bil omfattas av vagnskadegarantin eller ej. Vagnskadegarantin gäller som regel i tre år. I vissa fall kan vagnskadegarantin räcka längre. Ta reda på vad som gäller för just dig och din bil. Om din bil omfattas av vagnskadegaranti behöver du alltså inte teckna en vagnskadeförsäkring. Viktigt dock att du uppmärksammar när vagnskadegaranti går ut (garantin gäller som tidigare nämnt oftast tre år, men variationer kan förekomma) så att du i god tid innan vagnskadegarantin går ut kan uppgradera till en helförsäkring. En viktig detalj när det gäller vagnskadegarantin är att det ej gäller för direktimporterade bilar

I helförsäkringen ingår alltså förutom trafikförsäkring och delkasko även vagnskada. Med delkasko avses de delar som ingår i halvförsäkringen (exklusive trafikförsäkring). Med delkasko försäkras normal utrustning som tillhör eller finns i eller på fordonet. I delkaskoförsäkringen ingår ofta följande; skada vid brand, stöld, glasskada, räddning, maskin samt även rättsskydd. Men här kan ersättningen variera beroende på vilket försäkringsbolag du väljer.

Så en helförsäkring inkluderar alltså vagnskadeförsäkring. Men vad innebär då vagnskada? Jo, vagnskada täcker skador som vållats det egna fordonet i samband med trafikolycka samt annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Det kan handla om exempelvis singelolycka, att du krockar med en älg eller att du krockar med annat fordon. En så kallad ”yttre olyckshändelse” kan till exempel vara att en istapp faller ner och skadar din bil.

Självrisken på vagnskadedelen är ofta valbar. Tänk dock på att premien påverkas därefter. En högre självrisk innebär en lägre premie.

Det finns onekligen en hel del pengar att spara på att ha ett korrekt försäkringsskydd. Fel bilförsäkring kan stå bilägaren dyrt – eller kosta tusentals kronor varje månad helt i onödan. Som bilägare är det viktigt att se över skyddet kontinuerligt.

Viktigt att notera är att vad som ingår i försäkringen kan variera något mellan olika försäkringsbolag. Tänk över ditt behov och jämför olika försäkringsbolag för att finna den försäkring som passar dig bäst.