if samlarfordonsförsäkringOm en bil eller annat fordon i huvudsak används som ett samlarobjekt (till exempel veteranfordon, klassikerfordon eller fordon av speciell konstruktion) är det bättre att skaffa en samlarfordonsförsäkring (entusiastförsäkring) istället för en vanlig bilförsäkring. För att kunna få en samlarfordonsförsäkring krävs det att man är medlem i någon motorklubb som har avtal med ett försäkringsbolag.

Försäkringsbolaget If har avtal med flera motorklubbar. För att kunna teckna ett avtal med If måste din bil fylla något av dessa kriterier:

  • För att få en samlarfordonsförsäkring på ditt veteranfordon måste ditt fordon vara 30 år eller äldre.
  • För att få en samlarfordonsförsäkring på ditt klassikerfordon måste ditt fordon vara mellan 20 till 30 år gammal.
  • För att få en samlarfordonsförsäkring på ditt specialfordon måste ditt fordon vara avsett att vara ett samlarobjekt eller vara av udda konstruktion.

Regler som gäller för If:s samlarfordonsförsäkring är att man endast får använda specialfordonet eller veteranbilen för väldigt få nöjesåkturer samt saker som klubbträffar, men absolut inte använda det som bruksfordon. Man måste också förvara fordonet i en låst lokal, där högst 9 andra bilar förvaras. Vid hel- och halvförsäkring täcker samlarfordonsförsäkringen trafikförsäkring (personskador på föraren och passagerare/andra personer och skador på andras fordon och egendom som föraren av det försäkrade fordonet orsakat), brandskador (skador orsakat av inte bara brand utan också explosion, blixtnedslag eller skada på elektriska kablar), glasskador (spruckna eller krossade vind-, sido- eller bakrutor), räddning inklusive assistans (bärgning eller assistans vid driftstopp eller olycka och transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir skadad eller sjuk under färden), rättskydd (ombuds- och rättegångskostnader i vissa fall) och stöld (stöld, försök till stöld och tillgrepp). Om man har en helförsäkring täcker den också vagnskada, vilket innebär skador som uppstått vid trafikolyckor, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse (som att ett träd skulle blåst ner på fordonet exempelvis).

Om något av detta skulle hända och man får ersättning från försäkringen måste man ändå betala en självrisk, vilket innebär att man får betala en liten del av skadekostnaden själv. Hur stor självrisk man måste betala beror på vilken skada man råkat ut för. Vid trafikskador måste man betala 1000 kr om föraren var yngre än 25 år, var rattfull, saknade körkort eller grovt vårdslös. Om föraren inte stämmer in på någon av de beskrivningarna behöver föraren inte betala någon självrisk. Vid brandskador och räddning och assistans behöver man betala 100 kr, vid glasskador måste man betala 200 kr samt 20 % av kostnaden vid byte av ruta, för rättskydd ska man betala 600 kr + 10 % av kostnaden, vid en stöldskada ska man betala 2000 kr såvida inte ditt fordon varit låst med ett icke-godkänt låst (då är kostnaden 5000 kr för personbilar och lätta lastbilar och 4000 kr för mc) och vid vagnskada måste man betala en självrisk på 2000 kr. åoge used as an ID-document. donet exempelvis). ndra personer registration database and cannot be used as an ID-document.