LänsförsäkringarHobbyfordon (personbilar, motorcyklar eller lätta lastbilar) av äldre modeller samt veteranfordon (vilket fordon som helst från årsmodell 1950 och äldre) räknas som entusiastfordon.

För att få köpa en entusiastförsäkring hos Länsförsäkringar måste fordonet vara minst 20 år gammalt, i fint skick, ha kulturellt eller historiskt värde och ägaren av fordonet måste själv bekosta skadeförebyggande åtgärder av olika slag. Om man skaffar en entusiastförsäkring finns det några regler man måste följa:

  • Fordonet måste stå i ett garage som är godkänt.
  • Fordonet får aldrig användas som bruksbil.
  • Den skadeförebyggande utrustningen som krävs måste ha monterats inom 30 dagar efter att försäkringen börjat gälla.
  • Fordonet får inte köras över 500 mil per år

Att inte följa reglerna kan resultera i att man får en lägre ersättning om något händer fordonet, eller ingen ersättning alls.

Entusiastförsäkringen är heltäckande, vilket betyder att trafikförsäkring, brandskador, glasskador, stöld, räddning, rättskydd, krisförsäkring och vagnskador ersätts av försäkringen. Den kan även täcka reservdelar till fordonet och när man transporterar fordonet på ett annat transportmedel. Så här kan de olika försäkringarna beskrivas i mer detalj:

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskador (skador på föraren och passagerare i fordonet) oavsett om han eller hon orsakade olyckan samt egendomsskador. Om föraren är yngre än 24 år måste han eller hon betala en självrisk på 1000 kr.

Brandskador

Ersättning för brandskador gäller inte bara bränder utan också skador orsakat av explosion, åsknedslag och brand på elektriska kablar genom kortslutning. Självrisken man måste betala för brandskador är 1500 kr.

Glasskador

Om glasrutorna spräckts, genombrutits eller krossats får man en ersättning, men inte om detta händer strålkastarglas. Självrisken man måste bekosta för glasskador är 35 % av kostnaderna som uppstår av att byta glasrutan, och man måste minst betala 1000 kr. Men om man istället bestämmer sig för att reparera glasrutan, istället för att byta den, är självrisken 200 kr.

Stöld

Vid inbrott eller stöld av entusiastfordonet får man en ersättning. Om fordonet stjäls får man endast en ersättning om man inte fått tillbaka fordonet inom en månad efter en skriftlig skadeanmälan. Kostnader av skador på det hittade fordonet täcks även av försäkringen. Självrisken vid stöld beror på hur mycket fordonet är värt. Ett undantag är om det stulna fordonet var utrustad med aktiverad spårningsutrustning godkänd av Länsförsäkringar, då man i det fallet inte skulle behöva betala någon stöldsjälvrisk överhuvudtaget.

Räddning

Om fordonet råkar bli stulet, råkat ut för driftstopp eller skadas under färd har man rätt till assistans vid bärgning till närmsta verkstad, hemtransport av fordonet om det skulle vara så att händelsen sker utomlands samt ersättning för kostnaden när förare och passagerare ska åka hem/ta sig vidare till sitt resmål.

Rättskydd

Bilens ägare/föraren får i vissa fall ersättning för ombuds- och rättegångskostnader.

Krisförsäkring

Om man exempelvis efter en trafikolycka hamnar i en krissituation, täcker försäkringen kostnad för behandling hos psykolog.

Vagnskador

Vagnskadebeskyddet ger en ersättning för skador på fordonet efter en trafikolycka, även om det var ens eget fel. Försäkringen täcker även vissa andra skador, som uppstått på grund av bland annat att fordonet transporteras på tåg eller båt, dikeskörning och kollision. Självrisken beror på fordonets värde.