När man talar om bilförsäkring brukar man tala om tre olika typer av försäkring; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Det är i Sverige lag på att alla motordrivna fordon måste vara trafikförsäkrade och det är alltid fordonets ägare som ska teckna försäkringen. Viktigt att tänka på är att försäkringen ska tecknas från och med den dag som fordonet tas i trafik. Är ditt fordon av någon anledning redan i trafik ska försäkring tecknas omedelbart.

Trafikförsäkringen kan du inte välja bort. Endast avställda bilar kommer undan kravet på trafikförsäkring och kan ha en så kallad avställningsförsäkring. Saknar du trafikförsäkring kan det kosta dig dyrt och risken finns att du krävs på en trafikförsäkringsavgift som straff för att du inte försäkrat din bil. Det är Trafikförsäkringsföreningen som ansvarar för detta och du får betala en straffavgift till dem. Viktigt att ha i åtanke är att den avgiften är betydligt högre än vad en trafikförsäkring kostar hos ett försäkringsbolag.

Du måste alltså teckna trafikförsäkring för att köra din bil lagligt. Trafikförsäkringen är en grundläggande försäkring som inte ger skydd för själva bilen, men för alla andra i trafiken, såsom skador på dig som förare, eventuella passagerare i bilen eller medtrafikanter. Även andra inblandade fordon eller annan egendom som skadas av bilen omfattas.

Här följer några exempel på när du kan få ersättning via trafikförsäkringen:

  1. Personskada. Personer som skadas vid en olycka med det försäkrade fordonet får ersättning. Både passagerare och förare har rätt till samma ersättning.
  2. Sakskada. Vid kollision med ett annat fordon, med sakskador som följd, ersätts skadorna trafikförsäkringen. Här handlar det dock även om vem som vållat sakskadan. Det är den vållande parten som få står för kostnaderna genom sin trafikförsäkring.
  3. Övrig sakskada. Om du krockar med något annat, till exempel; ett staket eller en lyktstolpe, ersätts skadorna som regel av trafikförsäkringen.

Värt att notera, OM den skadade har medverkat till skadan så kan ersättningen minska. Det kan exempelvis handla om grov vårdslöshet eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri

Vidare, något som är viktigt att tänka på är att om din bil endast har trafikförsäkring, ersätts du inte för till exempel skadegörelse, brand eller stöld.

Vad som ingår i de olika bilförsäkringarna skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Det är också så att trafikförsäkringen kostar olika mycket och det är ett flertal faktorer som påverkar priset. Om du har varit skadefri i ett antal år kan du tjäna ihop till en bonus och då få billigare trafikförsäkringspremie.

Värt att notera; det finns något som kallas regressrätt. Det innebär att om du fått ersättning vid trafikolycka och sedan straffas för rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik så kan ditt försäkringsbolag kräva tillbaka pengar från dig.

Avslutningsvis, du kan säga upp försäkringen om du säljer fordonet. Då är det den nya ägarens ansvar att teckna ny försäkring. Vidare kan du säga upp försäkringen om du ställer av fordonet eller avregistrerar fordonet. Om du exempelvis sålt din bil, glöm ej att detta måste registreras hos Transportstyrelsen. Det är det datum som förs in i vägtrafikregistret som gäller vid ägarbyte, avställning eller avregistrering.